Historia

Nasza drużyna działa od września 1990 roku, kiedy to w szkole przy ulicy Bosej odbyła się pierwsza zbiórka drużyny koedukacyjnej. Pracę rozpoczęła druhna Kasia Skalska i druh Michał Tomkowiak i skutecznie przetarli tam harcerskie szlaki. Zimą 1991 roku harcerki i harcerze z Bosej pojechali na swoje pierwsze zimowisko do Tylicza. Zimowisko „młodych” trwało tydzień i nie liczyło wielu członków, bo 3 harcerki i 5 harcerzy, kadra powiększyła się o druhnę Grażynę Majkę i druha Wiktora Namysła. Jednak po kilku zbiórkach po zimowisku przyszedł zastój. W maju 1991 roku do nowej „akcji powitanie” przystąpił dh Wiktor Namysł wspierany przez dha Macieja Graczyka. Na obóz w Ujsołach pojechało ok. 30 nowych osób (3 zastępy dziewczyn i 2 chłopaków). Na tym obozie pojawiła się po raz pierwszy dhna Joanna Sterzyńska, późniejsza drużynowa Leśnej. Komendantką młodych była dhna Joanna Mikołajczak, a oboźnym dh Maciej Graczyk. Po obozie zorganizowano „Święto Latawca”, kolejną akcję powitanie, na którą zjawiło się ok. 50 osób. Wtedy właśnie nastąpił podział na dwie drużyny: dziewczyn, prowadzoną przez dhnę Joannę Sterzyńską i dhnę Agnieszkę Hyży i chłopaków, prowadzoną przez dha Wiktora Namysła i dha Macieja Graczyka. Czas drużynowania dhny „Sterzyny” to rok, w którym grupa koleżanek z jednej szkoły stworzyła prawdziwą drużynę harcerek. To czas pracy nad wymaganiami, które trzeba było spełnić, aby drużyna mogła otrzymać nazwę. Odbyło się kolejne zimowisko w Bańskiej Niżnej, na którym były już dwa zastępy dziewczyn, w tym samym roku harcerki pojechały po raz pierwszy na rajd Świętokrzyski. Dziewczyny miały również własny podobóz na obozie na Mazurach (Supienie). Ukoronowaniem drużynowania dhny Joanny było nadanie nazwy i proporca drużyny jesienią 1992 roku. Od tamtej poru drużyna harcerek nazywa się „Leśna””. Niedługo po nadaniu nazwy „Leśnej” nastąpiło przekazanie drużyny, kolejną drużynową została dhna Hanna Michałowska. Jej przybocznymi były kolejno: dhna Agnieszka Hyży, dhna Agnieszka Remlain i dhna Joanna Bratkowska. Czas jej drużynowania to dwa lata, dwa obozy (w Wygoninie i w Starym Załuczu) i zimowiska (w Szczyrku i w Karpaczu), szereg zbiórek i rajdów. Leśna zaczęła wówczas pracę zastępami. Istniały wtedy trzy zastępy: „Dąb” (zastępowa Monika Liminowicz, później Magda Rzadkiewicz), „Strumień” (Magda Ciesielska, później Kasia Sawka) i „Sarna” (zastępowa Honorata Kondej). W grudniu odbył się kurs zastępowych. Pod koniec tego roku nastąpiło oficjalne otwarcie harcówki w SP 10 na ulicy Bosej. Na początku 1993 pierwsze „Leśniczanki” (Honorata Kondej i Monika Liminowicz) złożyły Przyrzeczenie Harcerskie. Podczas drużynowania dhny Hanki pojawiła się pieśń drużyny. Wiosną 1994 Leśna zajęła I miejsce na Zlocie Hufca. Przed wakacjami odbyło się pierwsze przekazanie harcerek z Leśnej do Więzi. Podczas tego lata, ostatniej nocy na obozie w Starym Załuczu, nową drużynową Leśnej została dhna Agnieszka Remlain. Podczas drużynowania dhny Agnieszki „Leśna” nie tylko przekazywała harcerki do Więzi, ale i przyjmowała nowe harcerki, które do niedawna jeszcze były zuchenkami. Pierwsze takie przejście miało miejsce jesienią 1994. Dzięki temu w Leśnej pojawił się nowy zastęp „Tęcza” (zastępowa Agata Kachlicka, później Marta Borowczyk). Odbył się kolejny kurs zastępowych. Wreszcie czas drużynowania dhny Agnieszki to kolejne I miejsce na Zlocie Hufca. W maju 96 roku miały miejsce obchody 5 lecia Leśnej i Kohorty. Kolejną drużynową Leśnej była druhna Joanna Bratkowska. Jej przybocznymi zostają Ania Granops,  Ewa Ratajczak i Ania Wolna. Czas jej drużynowania objął obozy w Banicy i Dzikach i zimowiska w Murzasichlu i Mchawie. Z 19 na 20 czerwca 1998 roku odbył się rajd, na którym dhna Asia przekazała Leśną dhnie Ewie Ratajczak. Na obóz w stylu morskim, który odbył się w Starych Kiełbonkach, pojechało 15 dziewczyn. W listopadzie, na Kasjopei, Leśna, z piosenką „No a jak” zajęła II miejsce. 21 tego samego miesiąca nastąpiła kolejna zmiana na funkcji drużynowej. Została nią dhna Anna Wolna. Po zimowisku do Więzi przekazane zostają, zastępowe, co znacznie osłabiło pracę stałych zastępów. Przed obozem część Leśniczanek wzięła udział w kursie zastępowych. W 1999 roku odbył się obóz w Hucie, w Borach Tucholskich. Po obozie, do pracy w Leśnej oddelegowana została dhna Agata Kostrzycka. Od nowego roku szkolnego Kohorta i Leśna przeprowadziły się do Szkoły Podstawowej 78 na osiedlu Kwiatowym. W Leśnej rozpoczęły się prace nad utworzeniem nowych, stałych zastępów. W kwietniu 2000 roku Leśna rozpoczęła służbę w Domu Samotnej Matki. W 2000 roku odbyło się zimowisko w Górach Świętokrzyskich, Krasna-Luta i obóz w Brzeźnie. W październiku 2000 roku, zastęp Janki Fenrych otrzymuje nazwę „Świetlik”, zastęp Gosi Jackowiak otrzymuje nazwę „Rosa”, po czym zastępową zostaje Gosia Chełkowska. Podobnie powstał zastęp Magdy Piotrowskiej „Szarotka”, po przekazaniu Magdy do Więzi zastęp przejmuje Zuza Bratkowska. Ostatnie zimowisko odbyło się w Szczawnicy, w Pieninach. 10 czerwca 2001 komendę Leśnej wzmocniła dhna Gosia Jackowiak. W tym samym miesiącu obchodzone było dziesięciolecie „Leśnej” i „Kohorty”. W sierpniu 2001 „Leśna” pojechała na obóz do Świeradowa Zdrój. W listopadzie 2001 ośmioosobowa ekipa „Leśnej” pojechała do Warszawy na „Rajd Kasztana”. „Leśna” reprezentowała tam również Błękitną XIV na 90-leciu 16 WDH, jako zaproszona drużyna UNDHR-u. Na gierce zorganizowanej przez Szesnastkę „Leśniczanki” zajęły pierwsze miejsce zdobywając prawdziwy bagnet!!! Będąc w Warszawie dziewczyny odwiedziły drużynową „Majki”, która je zaskoczyła  swoją niezwykła pamięcią. Kiedy nadeszła chwila rozstania Leśna skierowała się w kierunku cmentarza na „Powązkach” gdzie spoczywa „Majka”…

W roku 2002 zimowisko w Wełczy, a obóz w Hucie Różanieckiej. Z „Leśnej” jedzie jeden zastęp sześcioosobowy. „Białe M.” Zuzy Bratkowskiej (tak się nazywał nasz zastęp) w klasyfikacji końcowej zajęły drugie miejsce. Przed kolejnym zimowiskiem „Leśna” wzięła udział w Niezapominajce, zorganizowała sobie coroczny „Rajd Kasztana” i wzięła udział w Kasjopei, którą zresztą wygrała. Później u Gosi Chełkowskiej odbyła się zbiórka opłatkowa drużyny. W styczniu cała „Błękitna” pojechała na zimowisko do „Międzygórza. Tym razem były już dwa zastępy – „Planeta X” (zastępowa Zosia Piotrowska) i „Kosmokwaki” Zuzy Mielczarek (po kilku dniach zastęp ten liczył aż dwie osoby). Dla Leśnej przypadły dwa pierwsze miejsca na Biegu Harcerskim, niestety na skutek małej pomyłki zajęłyśmy (Planeta X) drugie miejsce w klasyfikacji zastępów. Gorzki smak porażki osłodziły nam dwa dni spędzone z naszymi nowymi koleżankami z „Czarnej trzynastki” – „Mewami”. W marcu Kilka osób z Leśnej pojechało na pierwszy ogólnopolski harcerski rajd ekstremalny „Błękitny Grom” organizowany przez nasz szczep. Wkrótce potem miałyśmy majowy wyjazd drużyny. Mieszkałyśmy w Gdańsku u Babci jednej z „Leśniczanek”, która zgodziła się nas ugościć (najwyraźniej lubi adrenalinę…) W czerwcu miał miejsce Rajd pod Chmurką, na którym odbyło się przekazanie drużyny naszej obecnej drużynowej, druhnie Gosi Jackowiak sam. Pod koniec lipca pojechałyśmy na obóz do Szymbarka znowu dwoma zastępami – „DD” (zastępowa Marta Łakomecka ocht.) i „Eureka” (zastępowa Zuzanna Kachlicka). Ponownie dwa pierwsze miejsca na biegu harcerskim przypadły Leśnej. W październiku – Niezapominajka’03, a w listopadzie „Leśna” niestety nie wzięła udziału w „Kasjopei”, za to „Starzy” zdobyli pierwsze miejsce!!! W styczniu 2004 roku, Po raz pierwszy historii Błękitnej Czternastki, szczep pojechał na zimowisko za granicą – Spindlerov Mlyn w Czechach. Leśnej było najwięcej – 11 osób (dwa zastępy) – Atomówki Zuzy Kachlickiej ocht. i „Kompromitacja Naszą Dewizą”, w skrócie KND Marty Łakomeckiej ocht. Mimo naszych starań pierwsi byli Cichociemni – zastęp Wojtka Szmuca – Kasztaniaki – kto to taki?). Biby były oddzielnie dla młodych i  starych (a szkoda!). W marcu dzień kobiet i ponownie „Błękitny Grom”. W maju druhna Janka Fenrych i Marta Rudzińska ocht. zorganizowały rajd rowerowy dla naszej drużyny, który z powodu brzydkiej pogody się nie odbył i zastąpiła go zbiórka przygotowująca do zdania sprawności historyk Błękitnej Czternastki, (trzy leśniczanki zdały tę sprawność).15 maja Błękitna Czternastka obchodziła swoje 85 – lecie (oczywiście „Leśna” była obecna). Później odbył się obóz „Stołuń 2004” „Leśna” pojechała dwoma zastępami ( Podobóz – Amazonki oraz zastępy:  Pentasilea (zastępowa Marta Rudzińska ocht.) i Hipolity (zastępowa Zuza Kachlicka ocht.)). po obozie odbyła się nocka filmowa z kohortą na działce dhny Gosi. 27.11.2004r. odbył się raid Błękintnej z Czternastką ,na którym było obecnych kilka leśniczanek. 11.12.2004 roku odbył się opłatek leśnej , na którym nowe jak i stare leśniczanki wspólnie świętowały, a dnia 17.12.04 odbył się opłatek szczepu. Dnia 1-ego lutego 2005 roku Błękitna 14 wyruszyła na swoje zimowisko (w stylu PRL) do Trybsza ( blisko Białki Tatrzańskiej ). Leśna pojechała dwoma zastępami: Cenzura zast. Marta Rudzińska ocht. i Panienki zza Lady zast. Matylda Nowacka. Zimowisko było bardzo udane i jak się okazało każdej leśniczance bardzo się podobało jednak 12- ego lutego 2005 roku musieliśmy wracać do poznania. Tego samego dnia odbył się „Kociak”. W maju 2005 odbył się rajd rowerowy na działkę do Pali. W sierpniu tego samego roku „Leśna” pojechała na obóz w Ostrowcu. 1 dzień po obozie był „Kociak”. Ok. 2 miesiące później Leśna zorganizowała Dzień Chłopaka w stylu filmowym. W styczniu 2006 była Kasjopeja. Wygrałyśmy. Potem, w drugiej połowie lutego „Leśna” pojechała na zimowisko z jednym zastępem liczącym aż dwie osoby. W maju pojechałyśmy na rajd rowerowy do Puszczykowa. Dojechałyśmy tylko do Łęczycy ( taka wieś niedaleko Puszczykowa ). Tydzień później Leśna i Kohorta obchodziły swoje 15-lecie. Był tort urodzinowy i rajd. W czerwcu Leśna pojechała na Kasztana do Warszawy. Zwiedzałyśmy różna znane rzeczy i poznałyśmy hufiec „Ursus”. W sierpniu 2006 odbył się obóz letni nad jeziorem Radodzież. Było bardzo dużo nowych dziewczyn i 3 zastępy: „Bębenki Chłechłeti” zastepowa Asia Szmuc, „Red Hot Chili Peppers” zastępowa Dominika Dudek oraz „Ciemna Strona Pomidora” zastępowa Julia Suwaslka. W napierw było 13 leśniczanek i 2 osoby z komendy. Było bardzo fajnie Leśna wygrała 🙂 Kociak był po powrocie starych, a biba miesiąc później. W październiku tego roku odbył się Dzień Chłopaka w stylu muzycznym. 2 tygodnie później była Niezapominajka.  Z Leśnej był a jedynie Asia Szmuc oraz komenda. Miesiąc później odbyła się Żółkiewszczada. Tym razem z Leśnej była Asia Sz. oraz Mery. Podczas alarmu w nocy Asia dostała Krzyż Harcerski. W styczniu 2007 Leśna pojechała na zimowisko do Wisły. Niestety były jedynie 3 leśniczanki, (które tworzyły zastęp „Uwaga, Zły Miś”). W Wiśle nie było ani trochę śniegu… W marcu odbyła się akcja naborowa podczas drzwi otwartych Marcinka. Zrobiłyśmy zbiórkę, na której została utworzona nowa drużyna harcerska

i wszystkie dziewczyny, które były w gimnazjum zostały przekazane do niej. Asia Rachlewicz i Marianka Zimniewicz dostały Krzyże Harcerskie. Po tej zbiórce do sierpnia nie działo się nic w Leśnej aż do sierpnia, kiedy pojechałyśmy na obóz. Komendantką naszego podobozu była dhna Janka, oboźną dhna Maja, a zastęp tworzyły: Mery – zastępowa, Dominika Dropikowska oraz Marysia Galińska. Zbudowałyśmy podobóz, miałyśmy własny ogródek, dziką owieczkę (Nancy – pudelek dhny Janki) byłyśmy pierwsze na alarmach. Na małą falę pojechałyśmy samochodem dhny Janki do Kołobrzegu. Poszłyśmy na wschód Słońca, ale były chmury… Dhna Maja została przyjęta do Kręgu

Czternastaków  Zdobyłyśmy drugie miejsce na obozie:) Po obozie odbył się Kociak i Biba oraz Akcja Naborowa. Po obozie druhna Janina Fenrych rozpoczęła działalność w SSP nr 4 na os. Oświecenia.Następnie odbyło się zimowisko 2008 w Ustroniu, na które niestety Leśna nie pojechała. W kwietniu do komendy dołączyły druny: Joanna Rachlewicz i Dominika Dudek. Latem 2008 pojechałyśmy na obóz do Przyjezierza w dość dużym składzie, a mianowicie posiadałyśmy 2 zastępy: „Dni których jeszcze nie znamy” (3 osoby: Zastępowa : Weronika Tomaszewska), oraz „Czasowstrzymywacze” ( 5 osób: Zastępowa: Wiktoria Tomaszewska) Po obozie Leśna nadal działa w SSP. Na zimowisko drużyna pojechała w składzie 4 osób. Posiadałyśmy dwu osobowy zastęp: „Różowe świnki” w którym były Ola Paszkowska i Ania Pisula. W tym roku odbyło się 90 lecie naszego szczepu. 19 czerwca pojechałyśmy na raj drużyny „Kasztan” do Warszawy, gdzie druhna Dominika Dudek przejeła drużynę przy grobie naszej patronki. W lipcu mile spędziłyśmy czas na obozie w Chartowie. Tegoroczny styl był afrykański, Leśna miała 2 zastępy: „Złote Murzynki” (zastępowa: Ania Pisula) i „Makumba” ( zastępowa: Ola Paszkowska). Po obozie rozpoczynamy działalność w drugiej szkole : SSP nr 1. Leśna wygrywa kasjopeje która odbyła się w stylu morskim, z piosenką „na morza dnie”. ! Następnie wraz z Błękitną pojechałyśmy na zimowisko do Zakopanego. Skład Leśnej wynosił 4 osoby, i nazywałyśmy się „zakład psychiatryczny im. Kubusia Puchatka”.

 

Reklamy

8 myśli nt. „Historia

  1. Hej, hej, może zorganizujemy wspólną zbiórkę? Albo spotkamy się na chwilę, gdy wraz z moimi zastępami wpadniemy na wycieczkę 😉
    Proszę o kontakt 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s